Dołącz do nas

Outsourcing Magazine

Autor

senior coach, mentor, konsultant, pracuje w KingMakers , CoachWise oraz AIMS Int. Specjalizuje się w procesach coachingowych i mentoringowych indywidulanych i grupowych. Zajmuje się również przeprowadzaniem kompleksowych audytów menadżerskich i projektów typu executive search. W swojej karierze zawodowej prowadził m.in. projekty o charakterze start-upowym oraz doradczym z obszaru HR, a jako osoba pełniąca funkcję prezesa lub doradcy zarządu był odpowiedzialny za reorganizację spółek.