Dołącz do nas

Outsourcing Magazine

Autor

ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją pracę rozpoczął jako pracownik działu projektów w spółce świadczącej usługi w branży IT. Umiejętności, które tam zdobył, zaowocowały współpracą z grupą SOFTBANK (dziś ASSECO), gdzie zajmował się przygotowaniem infrastruktury technicznej dla systemów IT. Podczas wieloletniej współpracy z tą firmą uczestniczył w realizacji wielu projektów, zarządzając zespołem przygotowującym infrastrukturę energetyczną oraz teletechniczną, w tym infrastrukturę serwerową. W swoim dorobku zawodowym może pochwalić się przygotowaniem projektów technicznych oraz realizacją kilkunastu obiektów w Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Obecnie jako konsultant firmy BCA Group LTD współpracuje z wieloma firmami z branży IT i wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności, wspiera realizację budowy takich obiektów. W ramach BCA Group LTD zaangażował się w promowanie dobrych praktyk budowania tego typu obiektu, testowania infrastruktury energetycznej i HVAC przy użyciu stacji obciążeń oraz prawidłowych praktyk stabilności operacyjnej. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów związanych z realizacją tego typu obiektów względem wymogów ANSI/ TIA-942 oraz UPTIME INSTITUTE. Brał udział w testach odbiorowych infrastruktury DataCenter na terenie Europy oraz kilkunastu obiektów w Polsce. Tworzył także procedury utrzymaniowe dla zespołów IT w zakresie utrzymania infrastruktury Data Center. Pierwszy w Polsce uzyskał tytuł Akredytowanego Specjalisty Uptime Institute (ATS no. 324) oraz jako jedyny posiada certyfikację Certified Data Center Design Proffesional by CNet (CDCDP no. EW41799). Dodatkowo w roku 2017 uzyskał jako jeden z pierwszych w Polsce certyfikat Certified Data Centre Facilities Operations Manager (CDFOM). Jako lider zespołu projektowego uzyskał pierwszą certyfikację Uptime Institute w Polsce dla dokumentacji projektowej obiektu Data Center według TIER III. W 2016 r. uzyskał pierwszy w Europie certyfikat zgodności wydany przez EPI dla obiektu Data Center zgodności z Rated-4 zgodnie ze standardem ANSI/TIA-942. Aktualnie promuje dobre praktyki związane z zarządzaniem obiektów ze szczególnym uwzględnieniem stabilności operacyjnej zgodnej z dokumentacją EPI- -DCOS oraz Operational Sustainbility Uptime Institute. W pracy zawodowej jest zaangażowany w kilka projektów certyfikacyjnych jako niezależny konsultant w celu wdrożenia najlepszych praktyk utrzymania infrastruktury, jak i uzyskania jej certyfikacji