Dołącz do nas

Outsourcing Magazine

Autor

Od 2015 r. Krystian Bestry pełni funkcję prezesa zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group, wiodącej na polskim rynku firmy doradczej w obszarach outsourcingu usług biznesowych, transformacji przedsiębiorstw, tworzenia centrów usług wspólnych, zarządzania projektami i kontraktami outsourcingowymi. W latach 2007–2014 jako dyrektor zarządzający Infosys BPO Poland, a później Infosys BPO EMEA, był odpowiedzialny za wdrażanie strategii rozwoju i zarządzanie usługami serwisowymi centrów Infosys BPO Ltd. – przedsiębiorstwa należącego do międzynarodowego koncernu Infosys Ltd., będącego globalnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu oraz IT. Współtworzył centra usług m.in. w Polsce, Czechach, Holandii, Irlandii i RPA, zatrudniające łącznie ponad 4000 osób. W latach 2004–2007 pracował również jako dyrektor operacyjny Europejskiego Centrum Usług Philips Electronics i odegrał kluczową rolę w przejęciu i przeniesieniu usług z Centrów Usług Wspólnych Philipsa w Polsce, Tajlandii i Indiach do struktur Infosys BPO. Krystian Bestry był także jednym z współzałożycieli i wieloletnim wiceprezesem zarządu (2009–2015) Związku Liderów Usług Biznesowych ABSL, największej w Polsce i regionie CEE organizacji branżowej zrzeszającej inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.