Dołącz do nas

Outsourcing Magazine

Autor Ogonowski Krzysztof

Zarządzanie zmianą a zarządzanie projektem

Poradnik dla project managerów i kadry zarządczej

72% respondentów badań dotyczących zarządzania zmianą, prowadzonych na całym świecie przez amerykańską organizację Prosci, spodziewa się, że w ciągu najbliższych 2 lat liczba zmian w ich organizacjach wzrośnie(Prosci Inc., Best Practices in Change Management – 2016 Edition). Jednocześnie 89% uczestników tych badań wskazuje, że zmiany wdrażane w ich firmach dotyczą procesów – czyli w istotny sposób zmieniają dotychczasowe metody pracy pracowników.

Są to co najmniej 2 z długiej listy powodów, dla których osoby zarządzające projektami zwracają coraz większą uwagę na stosunkowo nową dziedzinę wiedzy – zarządzanie zmianą (Change Management), rozumiane jako zarządzanie ludzkimi aspektami projektu dla osiągnięcia jego celów biznesowych. Obecnie przechodzi ono tę samą drogę, którą przez ostatnie 20 lat pokonało zarządzanie projektami – staje się dziedziną ustrukturyzo...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Zrozumieć przyczyny rotacji

Zjawisko rotacji to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, szczególnie jeśli chodzi o branżę SSC/BPO/IT. Co jest w nim tak wyjątkow...
Podstawowy

Business Intelligence, czyli systemy wspomagania decyzji

​Systemy BI (Business Intelligence) pozwalają przekształcić informa...
Podstawowy

Zarządzanie zmianą a zarządzanie projektem

72% respondentów badań dotyczących zarządzania zmianą, prowadzonych na całym świecie przez amerykańską organizację Prosci, spodziewa się, że w ciągu najbliższych 2 lat liczba zmian w ich organizacjach wzrośnie(Prosci Inc., Best Practi...