Dołącz do nas

Outsourcing Magazine

Autor Bieńkowski Marcin

Scentralizowane przechowywanie danych

Technologie informatyczne wspomagające ochronę danych cyfrowych przed kradzieżą lub przypadkowym wyciekiem noszą nazwę systemów DLP (od ang. Data Leakage Protection lub Data Loss Prevention). Dobry system DLP musi charakteryzować się nie tylko skutecznością w zapobieganiu wyciekom, ale również odpornością na celowe próby jego uszkodzenia lub usunięcia danych. Istotna jest też późniejsza możliwość analizy zaistniałej sytuacji przez administratora. System DLP musi także spełniać wymogi prawne lub branżowe dotyczące ochrony danych osobowych i danych finansowych.

Polityka bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do wdrażania technologii DLP należy przeprowadzić rzetelną ocenę zasobów danych przedsiębiorstwa – zarówno pod kątem ich wartości dla firmy, jak i ryzyk, na jakie są one narażone. Trzeba również ocenić, na jakie straty narażona będzie organizacja w razie ewentualnego wycieku danej grupy danych. Podczas prowad...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

Podstawowy

Twój klient powinien być fanem Twoich usług

Doskonała obsługa klienta jest marzeniem wielu organizacji. Niestety, jednocześnie wiele z nich boryka się z problemami w tym zakresie. Podstawowym błędem popełnianym przez liderów w sytuacjach kryzysowych jest wyznawanie zasady „klient nasz pan” – zamiast okazania zrozumienia przed...
Podstawowy

Usługi biznesowe w Polsce. Część pierwsza – trendy, wyzwania, kierunki rozwoju

Branża nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Rozwój ten możliwy jest m.in. dzięki nowoczesnym technologiom. Cyfryzacja, rozwiązania mobiln...