Dołącz do nas

Outsourcing Magazine

Autor Bieńkowski Marcin

Scentralizowane przechowywanie danych

Technologie informatyczne wspomagające ochronę danych cyfrowych przed kradzieżą lub przypadkowym wyciekiem noszą nazwę systemów DLP (od ang. Data Leakage Protection lub Data Loss Prevention). Dobry system DLP musi charakteryzować się nie tylko skutecznością w zapobieganiu wyciekom, ale również odpornością na celowe próby jego uszkodzenia lub usunięcia danych. Istotna jest też późniejsza możliwość analizy zaistniałej sytuacji przez administratora. System DLP musi także spełniać wymogi prawne lub branżowe dotyczące ochrony danych osobowych i danych finansowych.

Polityka bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do wdrażania technologii DLP należy przeprowadzić rzetelną ocenę zasobów danych przedsiębiorstwa – zarówno pod kątem ich wartości dla firmy, jak i ryzyk, na jakie są one narażone. Trzeba również ocenić, na jakie straty narażona będzie organizacja w razie ewentualnego wycieku danej grupy danych. Podczas prowad...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

Podstawowy

Zrozumieć przyczyny rotacji

Zjawisko rotacji to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, szczególnie jeśli chodzi o branżę SSC/BPO/IT. Co jest w nim tak wyjątkow...
Podstawowy

„Kiedy zaczynałam, nie było outsourcingu…”

W profesjonalnym dostarczaniu usług liczy się znajomość wszystkich perspektyw