Dołącz do nas

Outsourcing Magazine

Autor Bestry Krystian

Klucz do sukcesu centrum usług

Nowoczesna organizacja działów wsparcia biznesu musi być odpowiedzią na zmieniające się wyzwania i priorytety każdej organizacji. W dobie rozwoju usług typu wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych, a także wzrastającej roli automatyzacji procesów czy obszarów działania biznesu, przedsiębiorstwa stają przed szeregiem pytań często już na etapie tworzenia strategii dla działów wsparcia. Jaką drogę przekształceń procesów wybrać? Jaki model biznesowy będzie najodpowiedniejszy do potrzeb? Jak zaprojektować procesy i ich obsługę, aby osiągnąć założone cele biznesowe i możliwie najelastyczniej reagować na zmiany sytuacji biznesowej? Czy i na jakim etapie rozważać pomoc partnerów zewnętrznych w projekcie wdrożenia lub szerzej – w procesie obsługi funkcji biznesowych w przyszłości?

Rozważania strategiczne

Wybór modelu biznesowego dla funkcji wsparcia nierzadko jest pochodną sytuacji finansowej przedsiębiorstw...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści

Podstawowy

Twój klient powinien być fanem Twoich usług

Doskonała obsługa klienta jest marzeniem wielu organizacji. Niestety, jednocześnie wiele z nich boryka się z problemami w tym zakresie. Podstawowym błędem popełnianym przez liderów w sytuacjach kryzysowych jest wyznawanie zasady „klient nasz pan” – zamiast okazania zrozumienia przed...
Podstawowy

Usługi biznesowe w Polsce. Część pierwsza – trendy, wyzwania, kierunki rozwoju

Branża nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Rozwój ten możliwy jest m.in. dzięki nowoczesnym technologiom. Cyfryzacja, rozwiązania mobiln...